Tầm nhìn sứ mệnh THUẬN AN KYOTO

tam nhin su menh
 
TẦM NHÌN
Công ty xuất khẩu lao động THUẬN AN KYOTO  hướng tới trong một tương lai gần nhất trở thành một trong những công ty cung ứng nguồn lao động hàng đầu tại Việt Nam nói chung và khu vực khu vực nói riêng; đáp ứng được nguồn nhân lực có trình độ cho xã hội hội nhập Quốc tế. 
 
SỨ MỆNH
Sứ mệnh lớn nhất mà THUẬN AN KYOTO luôn theo đuổi:
“Đảm bảo lợi ích Nguồn nhân lực – Lợi ích của đối tác – Lợi ích của Doanh nghiệp – Lợi ích của xã hội”
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Liêm chính và uy tín trong thị trường nguồn nhân lực!
Sáng tạo là kim chỉ nam trong mọi hoạt động!
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Đoàn kết là nền tảng cho sự phát triển vững mạnh.
 
THUẬN AN KYOTO luôn tự hào là công ty không ngừng phát triển với mục tiêu mang đến giá trị truyền thống mới, kết nối không gian làm việc, tạo môi trường sống và làm việc chuyên nghiệp cho sự phát triển nguồn nhân lực!