Ngày thi
Giới tính
Ngành nghề
Lương cơ bản
Chi tiết
08/09/2018
Nam
Lắp đặt tủ đông
> 15.3 Man (30 triệu)
16/09/2018
Nam
Kỹ sư thiết kế
20.3 Man (43 triệu)
16/08/2018
Nam
Xây dựng
100000
29/08/2018
Nữ
Giặt là
14.1 Man (30 triệu)
13/09/2018
Nam
Trồng Cà Chua
20Man
15/08/2018
Nữ
Trồng rau nhà kính
12.8 Man (25 triệu)